Scampolo Afscheid Donatie voor het Goede Doel! Hartverwarmend


2023. Tilburg. Scampolo. Gemengd koor.

Geen echt leuk nieuws. Onvermijdelijk ook. Maar, het opheffen van het Gemengd koor Scampolo brengt ook mooie steun voor ons Goede Doel. Muziekids.
De jeugdige patiënten in het ETZ Elisabeth Tilburg. Hoe lief en hartverwarmend is dat.
Zoals koorpenningmeester Mieke van Gerwen het pakkend verwoord: “De donatie is jullie van harte gegund. Wij wensen jullie nogmaals veel succes met jullie belangrijke werk.”

https://www.scampolo.nl/

In 1978 staken dertien leden van een musicalvereniging de koppen bij elkaar. Behalve muziek uit musicals wilden zij ook graag andere muziek zingen: een nieuw koor was geboren en het kreeg de naam Scampolo. Op 29 januari 2023 heeft het koor een afscheidsconcert gegeven in Plaza ‘t Hooge Veer. Het koor is opgeheven, met name teruglopende ledenaantallen en gebrek aan aanwas van jongeren waren hier debet aan.

De muzikale leiding van Scampolo berustte aanvankelijk bij Guusje van de Langerijt. Na haar overlijden in 1981 was Henk van Doorn interim dirigent, Henk Nuninga volgde hem daarna weer op. Van 1984 tot 1987 hanteerde Ton van der Valk het dirigeerstokje en van 1987 tot 2023 was Peter Ligthart de dirigent. Nu Peter heeft besloten te stoppen als dirigent was het moment daar om het koor op te heffen. Met pijn in ons hart maar ook met het besef dat het met een steeds kleiner wordende groep mensen steeds lastiger wordt om het koor draaiende te houden.

We hebben in ons 45-jarig bestaan een bijzondere naam opgebouwd. Een naam die enthousiasme en kwaliteit uitstraalt. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan onze dirigent Peter Ligthart (en zijn voorgangers). Maar zonder koorleden….. Dus daarom aan iedereen: bedankt! En natuurlijk gaat er ook veel dank uit aan alle oud-leden, ereleden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en alle andere betrokkenen.

Gemend Koor Scampolo,
namens de kinderen, de patiëntjes in het ETZ Tilburg…


Naar homepage

Stichting Muziekids

Koninginneweg 135
1211 AP Hilversum

 035 647 2083
 06 288 555 85
 info@muziekids.nl

Contact

Gegevens Muziekids

KvK: 32156118
IBAN: NL43ABNA0587898550
RSIN: 8210.37.092

Muziekids Instrumentenfonds:

KvK: 861703662
IBAN: NL19ABNA0100406955

CBF Erkend
ANBI

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Muziekids nieuws?
Meld je dan aan en ontvang onze nieuwsbrief gratis!

Meld je aan

• Privacybeleid
• Gedragscode
• Vertrouwenspersoon
• Aannamebeleid

Mede mogelijk dankzij