Paul Solleveld Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!


“Gelet op uw grote bijdragen en verdiensten, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Paul Reinier Cornelis Solleveld te benoemen tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.”

Oud stichting Muziekids bestuursvoorzitter en huidig Muziekids Raad van Advies lid Paul Solleveld is recent koninklijk geridderd. Burgemeester van Hilversum Gerhard van den Top spelde hem de mooie bijbehorende decoratie op. Dat in gezelschap van zijn familieleden en een aantal Hilversummers die zich mede bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor en in het belang van onze samenleving.

Trots nam Paul het e.e.a. in ontvangst. Onze Paul mogen we best stellen, want vanaf het prille begin van de stichting tot aan de dag van vandaag is Paul betrokken bij ons goede doel. Aan de bakermat heeft hij gestaan toen onze pracht droom is ontstaan, we begonnen met onze fantastische missie.

‘Kinderen die ziek zijn en verblijven in onze nationale zorgcentra, een fijne muziekbeleving bieden.’

Samen is dat een avontuurlijke en inmiddels een geweldige muzikale reis geworden, waarbij de rol en inbreng van Paul van grote waarde was en is. Zijn inzet heeft enorm bijgedragen aan de opbouw en het huidige én toenemende succes van ons unieke initiatief. Als bestuursvoorzitter en als lid van de Raad van Advies nu. Zijn betrokkenheid bij ons muziekproject voor de zorg is hartverwarmend.

Paul! Deze koninklijke onderscheiding is dan ook niet alleen meer dan verdiend te noemen, het is echt …

‘n Kroon op jouw, het stichting-, medewerkers, vrijwilligers en vrienden werk voor ‘MUZIEKIDS’.
De kinderen, de patiëntjes in Nederland.

CHAPEAU!

Lees de pakkende Gemeentelijke toelichting op de koninklijke onderscheiding van- en voor Paul Solleveld.
En …
Deze mooie NVPI publicatie over Paul’s activiteiten voor de Nederlandse en internationale muziekwereld.

Paul, namens ons Allen én alle kinderen, de patiëntjes in de ziekenhuizen …
ThanX en bovenal: Van Harte Gefeliciteerd!

 


Naar homepage

Stichting Muziekids

Koninginneweg 135
1211 AP Hilversum

 035 647 2083
 06 288 555 85
 info@muziekids.nl

Contact

Gegevens Muziekids

KvK: 32156118
IBAN: NL43ABNA0587898550
RSIN: 8210.37.092

Muziekids Instrumentenfonds:

KvK: 861703662
IBAN: NL19ABNA0100406955

CBF Erkend
ANBI

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Muziekids nieuws?
Meld je dan aan en ontvang onze nieuwsbrief gratis!

Meld je aan

• Privacybeleid
• Gedragscode
• Vertrouwenspersoon
• Aannamebeleid

Mede mogelijk dankzij